Maximum Event

ZORGINSTELLINGEN

Beveiliging zorginstellingen

Zorginstellingen zijn vaak erg grote en complexe objecten waar erg veel mensen en goederen het object binnenkomen en verlaten. Het verloop van patiënten is hoog en dagelijks komen er veel uiteenlopende bezoekers. Naast gewone patiënten komen er ook bijzondere gasten als arrestanten voor behandeling en kunnen er agressieve patiënten zijn die het werk van uw personeel kunnen hinderen. Tevens moeten patiëntendossiers, medicijnen en (medisch) apparatuur buiten het bereik van onbevoegden blijven

Aangezien de veiligheid en een veilige werkomgeving voor de eigen medewerkers een eerste vereiste is kan men eigenlijk niet meer om een professionele aanpak heen. Een aanpak waarbij alle mogelijke risico’s vooraf goed tegen het licht worden gehouden. En in de beginfase gestart wordt met het opstellen van een integraal beleidsplan. Voor deze integrale aanpak bent u bij Maximum Security aan het juiste adres. Samen met u wordt kritisch gekeken naar de risico’s waartegen u zich zou moeten beveiligen. En welke opbouw van maatregelen de beste bescherming oplevert.

De veiligheid van patiënten , personeel en bezoekers in en rond  zorginstellingen

Patiënten, personeel en bezoekers van  zorginstellingen kunnen te maken krijgen met een gevoel van onveiligheid. Een instelling waarin situaties  van agressie, plotselinge stemmingsveranderingen en verslavingsverschijnselen aanwezig zijn, vraagt om een specifieke manier van beveiligen. Speciaal voor  deze-instellingen opgeleide beveiligers, die precies weten hoe ze met bepaalde situaties en hevige emoties om moeten gaan, zijn noodzakelijk. Maximum  Security beschikt over een groot aantal beveiligers met deze opleiding en is daarom de ideale partner op dit gebied.

Optimaliseer veiligheid en verminder de risico’s in zorginstellingen

De zorgbeveiligers van Maximum Security zijn professionals die in elke situatie zorgvuldig  kunnen handelen. Zij zijn tevens in het bezit van een EHBO diploma en ze hebben een BHV (Bedrijfshulpverlening) cursus afgerond. Daarnaast zijn zij breed inzetbaar en weten hoe zij met bepaalde emoties van patiënten en bezoekers moeten omgaan. In geval van calamiteiten kunnen onze zorgbeveiligers snel en adequaat reageren en de situatie onder controle houden. Onze zorgbeveiligers zijn vooral gericht op service en gastheerschap, terwijl ze zich altijd  bewust zijn  van de risico’s en de mogelijke incidenten die zich kunnen voordoen in een zorginstelling. Dankzij het preventieve en repressieve toezicht van onze zorgbeveiligers is de veiligheid van uw zorginstelling met zijn bewoners en bezoekers gegarandeerd.. Wij stemmen ons beveiligings- en bewakingsniveau af op de zwaarte van een specifieke afdeling en/of  de gehele  instelling

Persoonlijke benadering

Géén opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich van incident verder ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk  vergaande  gevolgen. Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek. Bij een kennismaking/intake gesprek nemen wij met de potentielel opdrachtgever de ‘ins en outs’ van de instelling door, dit vormt de basis van een concept-plan van  aanpak. Dit concept zal de basis vormen voor de verder gesprekken Wilt u meer weten over wat Maximum Security  voor u kan betekenen? Hoe wij komen van een concept plan  tot de implementatie van het overall beveiligingsplan ? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?