Maximum Event

WINKELSURVEILLANCE

Winkelsurveillanten, onze specialisten op úw winkelvloer

Onze winkelsurveillanten zijn onze specialisten op úw winkelvloer. Gefocust op, wat zo onterecht, kleine criminaliteit heet: winkeldiefstal, fraude, zakkenrollen en andere ongewenste creativiteit, die een aanslag doen op de verlies en winstrekening van retailers.

Retailers  kunnen gebruik maken van onze geüniformeerde surveillanten. Zij bevorderen het veiligheidsgevoel in uw winkel en hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. Zij grijpen bovendien in bij problemen of winkeldiefstal en kunnen tevens de aangifte bij de politie afhandelen. Een andere mogelijkheid is de combinatie  inzet van burgersurveillanten. Deze inzet blijkt bijzonder succesvol te zijn. Deze surveillanten in burgerkleding worden pas ingezet na toestemming door de Politie. Gezien onze uitstekende samenwerking met de politie wordt de (landelijke ) ontheffing uniformplicht direct aan ons verleend.


De Retailvaardigheden van onze winkelsurveillanten zijn een enorme pré

Allereerst is het effect  van ‘vreemde ogen dwingen’ niet  te onderschatten. De uitstraling van serieus  te nemen beveiligers  voorkomt  veel ellende. beveiligers weten hoe ze mensen van allerlei pluimage het beste kunnen benaderen. Onze surveillanten beschikken allen over de volgende, doorslaggevende eigenschappen:

  • klantvriendelijkheid
  • gastheerschap
  • daadkracht
  • doortastendheid, en
  • communicatieve vaardigheden

BIJZONDERE EVENEMENTEN

Bij het openen van een nieuwe locatie, het houden van een kortstondig bijzonder evenement, een signeersessie of iets dergelijks zijn er vaak in een korte tijd veel mensen op de winkelvloer.

Een dergelijke situatie vereist een specifieke aanpak zoals  opschalen van beveiligers met de juiste kennis van zaken ; aanvullende maatregelen om de veiligheid van het publiek te waarborgen; extra alert op de gelegenheidsdief; en crowd-management.

Kosten-baten doorslaggevend

Die zogenaamde kleine criminaliteit is een gegeven; u en wij kunnen de maatschappij niet  veranderen. We kunnen er wél effectief mee omgaan, op anticiperen, de vinger aan de pols houden, uw organisatie erop inrichten. Dit leidt gegarandeerd  tot een fikse reductie van uw derving. Wij kunnen u aansprekende cases laten zien.

Wij bekijken de kosten van Retail security bij voorkeur in termen van Return on Investment. Verkennen graag samen met u kosten en baten, zodat we een klant/opdracht specifieke  – en betaalbare – security aanpak kunnen ontwikkelen. Vanuit die gezamenlijke doelstelling gaan we dan aan de slag. Doelgericht, gefocust en resultaatgericht. Uiteindelijk zijn we – net als u – ook ondernemer!

Persoonlijke benadering

Géén opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich van incident verder ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk vergaande  gevolgen. Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek. Al in de offerte fase worden de bijzonderheden van de winkel, de buurt, het personeel, het winkelend publiek uitgebreid besproken en verwerkt in een conceptplan van aanpak.

Bij de opdracht wordt dit concept verder uitgewerkt en in het werk geïmplementeerd. Deze verkorte weergave van de aanpak bespreken we graag uitgebreid verder met u.

Heeft u vragen?