Maximum Event

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Veiligheid bij onderwijsinstellingen

In het onderwijs staat beveiliging voor meer dan risicobeheersing. Een Beveiliger moet schakelen tussen gastheerschap en ordebewaking. Dat is zeker in een omgeving met mondige studenten een lastige klus. Bij Maximum Security is men zich hiervan bewust.

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in en om het gebouw evenals de veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers. Daarbij spelen efficiëntie en kostenbeheersing een grote rol. Hierom besteden steeds meer  onderwijsinstellingen hun beveiligingsvraagstuk uit aan particuliere beveiligingsorganisaties.

Een onderwijsinstelling moet  veilig zijn, dit is een steeds belangrijker onderwerp, aangezien bijna de helft van de scholen te maken heeft gehad met een of meer  incidenten. De incidenten die het meest voorkomen zijn verbale agressie, diefstal, vandalisme en fysiek geweld.

Het beveiligen van onderwijsinstellingen

Universiteiten, scholen en onderwijsinstellingen zijn open instellingen waar veel verschillende mensen

samenkomen. Door preventief toezicht door professionele en goed opgeleide beveiligers wordt de veiligheidsbeleving bij studenten, medewerkers en leveranciers verhoogd. Daarnaast moet het uitbreken van brand en andere calamiteiten worden voorkomen en moet de juiste actie worden ondernomen wanneer dit zich toch voordoet. De inzet van een beveiligingsbedrijf is onmisbaar geworden voor diensten als objectbeveiliging en toezicht. Deze diensten in combinatie met advies en training voor uw medewerkers verlagen uiteindelijk de kans op calamiteiten.

De organisatie

Maximum Security behoort tot de middelgrote spelers van landelijk opererende beveiligingsorganisaties. Zij richt zich op eenvoudige maar ook complexere beveiligingsvraagstukken binnen (semi-)overheid, het bedrijfsleven en de particuliere sector. Steeds vaker worden Maximum Security medewerkers ook ingezet in het publieke domein.

Persoonlijke benadering

Géén opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich van incident verder ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk catastrofale gevolgen. Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek. Onderdeel hierbij is o.a. dat wij met de medewerkers, die betrokken zijn bij veiligheid ,de verschillende voorkomende situaties en risico’s doornemen om tot een veiligheidsscan te komen.

De scan vormt de basis voor een concept plan van beveiligingsaanpak, die de basis vormt voor de verdere gesprekken om zo uiteindelijk te komen tot het op maat gesneden plan dat voldoet voor uw onderwijsinstelling.

Evaluatie en optimalisatie van het plan zal gedurende de totale looptijd van een opdracht plaatsvinden, want (on)veiligheid blijft zich ontwikkelen.


Optimale veiligheid voor onderwijsinstellingen

Onze beveiligers bewaken terreinen en objecten en zorgen ervoor dat het veiligheidsgevoel voor studenten en personeel wordt vergroot. Wilt u meer weten over wat Maximum security  voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?