Maximum Medical

MEEDENKEN EN COÖRDINEREN

Maximum Medical wordt graag in een vroeg stadium bij de organisatie van uw evenement betrokken. Tijdens een oriënterend gesprek wordt het evenement in kaart gebracht, waarna wij een advies uitbrengen. Een onderdeel van de voorbereidingsprocedure is het doornemen van een uitgebreide checklist, waarbij onder andere de volgende zaken aan de orde komen:

– Locatie en eisen Eerste Hulpposten
– Overleg met Hulpdiensten
– Aanwezigheid calamiteitenplan
– Contactpersonen voorbereiding en uitvoering evenement

Bij de vergunningverlening voor een evenement is brandveiligheid een verplicht item. Maximum Medical beschikt over een preventiespecialist op het gebied van brandveiligheid die uitstekend in staat is u op dit gebied aanvullend te adviseren.

Tevens kunnen wij brandwachten inzetten die specifiek zijn opgeleid als EHBO medewerker. Na inventarisatie van de belanghebbende zaken, wordt het draaiboek voor de Eerste Hulp geschreven.

Het voordeel van een dergelijk gecoördineerd optreden in het advies- en uitvoeringstraject is, dat er een optimale afstemming plaatsvindt tussen de verschillende disciplines en het risico op doublures, ‘vergeten zaken’ en/of vergissingen wordt voorkomen.

Een goede voorbereiding is essentieel voor het vlekkeloos laten verlopen van een evenement.

Heeft u vragen?