Maximum Medical

HULPVERLENERS EN UITRUSTING

Het medische team van Maximum Medical staat op basis van beroepsopleiding en ervaring in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg garant voor een snelle adequate beoordeling en behandeling van verstoorde gezondheidspatronen.

Daarnaast hebben wij onze mensen opgeleid door middel van specifieke trainingen op het gebied van beveiliging en het voorkomen van calamiteiten tijdens evenementen.Voor het uitoefenen van de taken beschikt het medisch team over een uitgebreide medische uitrusting waaronder (indien noodzakelijk) een ambulance. Wij werken met duidelijke protocollen en interventies afgestemd op de landelijke norm van hulpverleningsdiensten.

De leiding van het medische team ter plaatse is in handen van de medisch coördinator en daarnaast is altijd een medisch specialist als achterwacht inzetbaar.

Na afloop van het evenement kan een gedetailleerd evaluatierapport worden verstrekt. Indien wenselijk kunnen deze gegevens, binnen de regels van de Privacy wetgeving, aan de opdrachtgever, reguliere instanties en andere betrokken worden toegezonden

Heeft u vragen?